Oddelegowanie pracownikow do Szwajcarii

Szanowni Państwo dziś przedstawiamy ważne informacje potrzebne pracodawcom rozważającym wysłanie pracowników w celu realizacji zlecenia do Szwajcarii. 

Kwestie emigracyjne:

- każdy pracownik musi być zarejestrowany w drodze rejestracji online pod linkiem https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/

- czas wykonywania pracy jest ograniczony zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika do 90 dni roboczych w ciągu roku

- przedłużenie o kolejne 30 dni możliwe

- przedłużenie o kolejne dni jest możliwe ale nie zawsze jest udzielane, objęte kontyngentami, wydawane w drodze pozwolenia

 

Kwestie ubezpieczenia społecznego:

oddelegowany pracownik musi mieć ważne zaświadczenie A 1, nie trzeba go zgłaszać do ubezpieczenia społecznego w Szwajcarii, uwaga: po przekroczeniu 90 dni roboczych - każdą sytuację trzeba badać indywidualnie

Podatki:

- odprowadzane w Polsce, po przekroczeniu 183 dni pobytu w Szwajcarii w ciągu roku powstanie obowiązek podatkowy w Szwajcarii
Podstawowy akt prawny

Inne podstawowe wymagania:

Pracodawca musi: 
- przestrzegać maksymalnego czasu pracy i minimalnego czasu wypoczynku
- minimalnej długości urlopu
- płacić wynagrodzenie minimalne
- przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy
- stosować ochronę wobec ciężarnych, matek karmiących, dzieci i młodzieży
- zapewnić równouprawnienie pomiędzy kobietami, a mężczyznami
w sposób przewidziany we właściwych układach zbiorowych, ustawach, rozporządzeniach bądź przepisach regulujących tzw. ogólną umowę o prace

Zwrot kosztów transportu, zamieszkania i wyżywienia:

Pracodawca odsylajacy pracownika do Szwajcarii ma obowiązek zapewnienia mu transportu, zamieszkania i wyżywienia bądź zwrotu kosztów w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków bądź wg diet przewidzianych np. danym układem zbiorowym

Inne wymagania administracyjne

Każdy pracownik odesłany do Szwajcarii musi:
- mieć ważne A1
- mieć podpisaną umowę o odesłaniu
- prowadzić ewidencje czasu pracy

Kaucja:

Dany układ zbiorowy może przewidywać obowiązek zapłaty kaucji do 10.000 CHF. Kaucja jest zwracana na wniosek po wykonaniu wynagrodzenia

Opłata na podstawie układu zbiorowego:

Niektóre układy zbiorowe przewidują także opłaty pobierane w zależności od ilości pracowników

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy:

 

- grzywny administracyjne do 30.000 CHF, zakaz wykonywania usług w Szwajcarii od 1 do 5 lat
- kary do 1.000.000 CHF, konfiskata majątku
- kary przewidziane w układach zbiorowych

- wpis na tzw. „czarna listę”

UWAGA: wszystkie sankcje mogą być zastosowane niezależnie od siebie
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.