Obszary praktyki

Od początku 2018 roku działalność adwokacką prowadzimy przez spółkę LEXcellence GmbH, dostępną przez stronę www.lexcellence.swiss 

Oferujemy usługi i pomoc prawną po polsku, angielsku, niemiecku i francusku zarówno dla przedsiębiorców jak i dla osób fizycznych, przede wszystkim w następujących dziedzinach:

 • Zakładanie, nabywanie i administracja spółek, fundacji i innych podmiotów prawnych w Szwajcarii i w Polsce, a także w innych krajach

 • Outsourcing i sprawowanie funkcji w organach osób prawnych

 • Nadzór właścicielski

 • Kwestie związane z prawem pracy, odsyłaniem, delegowaniem pracowników, pośrednictwem pracy oraz leasingiem pracowniczym

 • Negocjacje ze związkami zawodowymi, reprezentacja w czasie kontroli

 • Sprawy emigracyjne, pozwolenia na pobyt

 • Sprawy związane z bankami

 • Udziela porad w kwestiach wydobywania i oferowania krypto-walu, ICO

 • Nabywanie nieruchomości

 • Przygotowywanie opinii, umów, porozumień i innych pism i dokumentów

 • Przygotowywanie i administrowanie umów licencyjnych

 • Przygotowywanie i zarządzanie umowami w ramach grup kapitałowych

 • Pomoc przy transakcjach nabywania i sprzedaży udziałów i akcji oraz przejmowania spółek

 • Kwestie związane z unikaniem podwójnego opodatkowania

 • Analizy i due diligence spółek i innych podmiotów

 • Reprezentacja przedsiębiorców i ich organizacji przed organami władzy publicznej także w procesie legislacyjnym

 • Prowadzenie szkoleń

 • Przygotowywanie raportów compliance'owych

 • Porady w zakresie ochrony danych osobowych.